Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 242/2016. (IX.27.) GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján...

Piaci alapon meghatározott lakbér alapján

bérbe adja a

4220 Hajdúböszörmény, Zelemér u. 65. szám alatt található lakást.

A lakás 40 nm-es, összkomfortos.

A lakásra megállapított bérleti díj: 340,-Ft/m2/hó.

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama_3 év.

Kötelezően fizetendő óvadék összege 40.800,- Ft, melyet a lakásbérleti
szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.
 

A lakás 2016. október 17-én 1400 órától 1430 óráig megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának „az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló
14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet
vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., 52-es szoba)
átvehető a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.

 

A pályázatokat - a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével - zárt, megcímzetlen, feladót
és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi
iktatójába (földszint 21-es szoba) 2016. október 24. napján 1000 óráig. 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2016. október hónapban
(a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást
részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.