Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 45/2017.(II.23.) Önk. számú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban lévő Hajdúböszörmény-Pród, Dobó Sándor utcán található 9641 hrsz-ú kivett beépítetlen terület a belterületen művelési ágú, 1586 m2 területű ingatlant.

Az ingatlant nyílt árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti az Önkormányzat az alábbi feltételekkel:

A kikiáltási ár nettó 1.498.770,-Ft. A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.

  • Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti díjat az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szerződéskötés előtt, vagy után eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.
  • A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő - tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik meg.
  • A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a megvásárolt építési telken új lakóépületet épít fel, ennek elkészültét lakás-használatbavételi engedéllyel 4 éven belül igazolja.
  • Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kéri bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba a fentebb megjelölt ingatlanra a 4 éves beépítési kötelezettséget és ennek biztosítására elidegenítési tilalmat.

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-252 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 52-es irodájában.

A nyílt licit időpontja:

  1. március 24. (péntek) 9.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emelet 52. iroda