Tisztelt hajdúböszörményi lakosok!

 

Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény preambulumában kinyilvánította, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

Ezen törvény 3.§-ának rendelkezései értelmében a települési önkormányzatok települési értéktárakat hozhatnak létre és Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2013. (VI.20.) Önk. számú határozatával úgy döntött, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével, és vállalta e feladat helyben történő ellátását.

A Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság feladata, hogy azonosítsa a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6.§-ában foglaltaknak megfelelően Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a Hajdúböszörményi Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez, címzett javaslatában. A javaslatot a Korm.rend.1. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes. A Korm.rend. 6.§-a rögzíti, hogy a javaslatnak milyen kötelező tartalmi elemi vannak.

 A bizottság negyedévente ülésezik, döntéseit, javaslatait határozati formában hozza meg.

A bizottság tagjai az alábbi személyek:

Kiss Attila                   polgármester

Jantyik Zsolt               Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Varjasi Imre                Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárának igazgatója

Szekeres Gyula           Hajdúsági Múzeum igazgatója

Dr. Lázár Imre            Hajdúböszörményi Magyar-Finn Baráti Társaság elnöke

V. Szabó Sándor        Szabadhajdú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Dr. Varga Gyula          DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezetője

Tatár Antal                Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola pedagógusa

 

Varjasi Imre

Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság
elnöke

------------------------------------------

Mellékelt dokumentumok:

 ------------------------------------------

A Hajdúböszörményi Települési Értéktárba felvett értékek fotói:

A Hajdúkerület székháza
 
Hajdúböszörményi csengők
 

Hajdúböszörmény csónak alakú
fejfái a Nyugati temetőbe
Hajdúböszörmény településszerkezete
   
Böszörményi bobajka Böszörményi darunyak
   
Böszörményi dübbencs Káposztás pogácsa
   
Böszörményi lakodalmi béles Böszörményi parasztkifli
   
Ferdinánd tekercs Böszörményi házikenyér
   
Kapros kalács Kenyérlángos
   
Kossuth kifli (hajdúsági hagyomány szerint) Kőtt túrós béles
   
Mákos kukoricamálé Szilvás lepény