Elkezdődött a fűtési szezon, izzanak a kazánok és a kályhák, és sajnos akad, ahol égig ér a bűz a kéményekből kicsapó füst miatt. Fűteni kell, de nem mindegy, mivel és hogyan.

A kémény szerepe levegőtisztaság-védelmi szempontból az, hogy a tüzelőberendezés égéstermékét a magasba emeli, így nem közvetlenül az ember közelében kerül a környezeti levegőbe az a káros anyag, mely az élő szervezetre egészségkárosító hatással lehet.

Fontos, hogy a tüzelőberendezés optimálisan működjön. Környezetvédelmi szempontból az egyik legjellemzőbb üzemeltetési hiba, hogy nem megfelelő tüzelőanyag, esetleg a háztartásokban felhalmozott háztartási hulladék (műanyagok, gumi, stb.) kerül elégetésre a tüzelőberendezésben. A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében hulladékok - a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék kivételével - háztartási berendezésben történő égetése tilos!

A hulladékok égetését a hatóságok súlyosan szankcionálják. A jogsértő tevékenység fennállása esetén akár 300.000 Ft levegőtisztaság-védelmi bírság is kiszabható. A háztartási tüzelőberendezésben történő bármely anyag jogszabályi előírásoknak megfelelő égetését a járási hivatal és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség ellenőrizheti.

A kéményseprőnek pedig engedjük, hogy a kémények állapotát felülvizsgálja, a szükséges tisztítást elvégezze és az általa feltárt hibákat, szabálytalanságokat javítassuk ki, hiszen egy megfelelően működő tüzelőberendezéssel és kéménnyel pénzt spórolhatunk és környezetünket is kíméljük!

 

Kapcsolódó cikkek: „Kémény szerepe a környezetvédelemben” és „Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai