Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 123/2016. (IV.25.)GFKszámú határozataalapján nyilvános pályázat útján,piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

Attila u. 9. fszt/1.alatt található 63 nm-es összkomfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 6 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 440 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 83.160 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2016. augusztus 2-án8.00 órától 9.00 óráig megtekinthető.

Attila u. 9. IV/15.alatt található 51 nm-es összkomfortos lakást.A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 440 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama:3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 67.320Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére. A lakás 2016. augusztus2-án 8.00 órától 8.30 óráig megtekinthető.

A pályázatok elbírálásaaz önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendeletvonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1, 52-es szoba) átvehető a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.

A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2016.augusztus 9. napján 10 óráig.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége. A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2016. szeptemberhónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.