Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 209/2016. (VIII. 10.) R.GFKszámú határozataalapján nyilvános pályázat útján,piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

Kossuth L. u. 13. IV/11.alatt található 55m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő.

A lakásra megállapított bérleti díj: 380 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő

óvadék összege 62.700 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  

A lakás 2016. szeptember 1-jén 16.00 órától 16.30 óráig megtekinthető.

 

13 vértanú u. 2. I/6.alatt található 51m2-es komfortos lakást.A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő.

A lakásra megállapított bérleti díj: 440 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama:3 év. Kötelezően fizetendő

óvadék összege 67.320 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.

A lakás 2016. szeptember 6-án 16.00 órától 16.30 óráig megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálásaaz önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának,
valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendeletvonatkozó szabályai szerint valamint
a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvényesen
pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1, 52-es szoba)
átvehető a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.

A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt,
megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba)
2016.szeptember 12. napján 10 óráig.
A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.
A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2016. szeptemberhónapban (a Gazdasági Fejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben
vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.