Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket és Törvényes Képviselőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény...

2016. január 1. napján hatályba lépett módosításából eredően az önkormányzat az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az ingyenes szünidei étkezést az őszi szünet során összesen 43 munkanapon keresztül biztosítja, 2016. november 2. napjától 2016. november 4. napjáig.

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével is biztosítható.

A gyermekétkeztetési program gyakorlatának megfelelően az alábbi helyszíneken lehetséges a déli meleg főétkezés elfogyasztása illetve az étel egyszer használatos dobozban történő átvétele:

  • Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola ebédlője (4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1. – helyben fogyasztás)
  • Bodaszőlő, Zeleméry László Általános Iskola ebédlője (4224 Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Vákáncsos u. 43. – helyben fogyasztás)
  • Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda ebédlője (4220 Hajdúböszörmény, Esze T. u. 2-4. – helyben fogyasztás)
  • Hajdúvidi Művelődési Ház (4086 Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Krúdy Gyula u. 9. – egyszer használatos dobozban kiadagolva)
  • Nagy-Bocskai szőlőskert II. dűlő elején (egyszer használatos dobozban kiadagolva)
  • Pródon a Tanyagondnoki szolgálat szállítja ki (egyszer használatos dobozban kiadagolva)

A szülő vagy törvényes képviselő kötelessége, hogy a gyermek valamilyen oknál fogva történő távolmaradása esetén a távolmaradást és annak várható időtartamát jelezze a szünidei étkeztetést biztosító önkormányzatnál. (Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. fsz. 28. iroda, Bertalan Imre szociális ügyintézőnél.)

A szünidei gyermekétkeztetés jelen levelemhez csatolt nyilatkozat kitöltésével igényelhető, melyet gyermekenként külön-külön kell kitölteni. A nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához a Szociális Szolgáltatási Központ munkatársai szükség esetén segítséget nyújtanak.

A nyilatkozatok benyújtási határideje 2016. október 17.

A nyilatkozat beszerezhető továbbá:

  • a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 28. iroda)
  • a Szociális Szolgáltatási Központban (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.)   
  • a nyilatkozat továbbá letölthető Hajdúböszörmény Város honlapjáról is (http://www.hajduboszormeny.hu/onkormanyzat/index.php/varoshaza/osztalyok/jogi-es-szervezesi-osztaly)

A nyilatkozatok benyújtására a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 28. iroda) van lehetőség. A szünidei gyermekétkeztetéssel összefüggésben bővebb felvilágosítás Bertalan Imre szociális ügyintézőtől kérhető személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen vagy az 52/563-228-as telefonszámon.    

Hajdúböszörmény, 2016. október 5.

Tisztelettel:

Koláné Dr. Markó Judit

jegyző

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE