A Kertész László Városi Könyvtár pályázatot hirdet könyvtári szakinformatikus munkakör betöltésére...

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A rendszergazdai feladatok ellátása ; a könyvtár honlapjának frissítése ;  segítségnyújtás a számítástechnikai eszközök használatában ; a HunTéka integrált könyvtári rendszer zavartalan működtetésének biztosítása ; a Portál 24 és hbinfo közösségi portál tartalmának frissítése, adatokkal való feltöltése.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

vagy felsőfokú végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges középszintű szakképesítés

 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat
 • Huntéka könyvtári program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság
 • megbízhatóság
 • konfliktuskezelés
 • rugalmasság
 • kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. november 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton a könyvtár címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatot zárt borítékban kell feladni a munkakörre hivatkozással. A postára adás napja a benyújtási határidő utolsó napja. A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: