A Képviselő–testület megvitatja Hajdúböszörmény város 2017. évi rendezvénytervét.

A rendezvénytervbe bekerülhet minden olyan intézmény, civil szervezet, egyesület, egyház, alapítvány, aki a rendezvénytervhez szükséges Adatlapot pontosan kitöltve eljuttatja a Felhívásban megjelölt helyre.

Az azonos időpont elkerülése céljából kérjük, a rendezvény tervezett időpontjáról egyeztessen a már hagyományos programok szervezőivel, egyéb szervezetek vezetőivel.

Az adatszolgáltatás tájékoztató jellegű, javaslata nem jelenti azt, hogy a programot automatikusan az Önkormányzat támogatja. Az Ön által tervezett program a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet be a rendezvénytervbe.

Kérjük, a mellékelt adatlap kitöltésével jelezze, milyen program, rendezvény megvalósítását tervezi a 2017. évben.

Az Adatlap, valamint a Kitöltési útmutató letölthető innen.

Papír alapú Adatlap beszerezhető a Városháza 62. és 59. számú irodáiban.

A kitöltött adatlapokat PAPÍRALAPON ÉS ELEKTRONIKUSAN IS szíveskedjen visszajuttatni részünkre.

Papíralapon a Városháza Iktatójába (földszint 21. számú iroda), elektronikusan az istvan.berta@hajduboszormény.hu e-mail címre kérjük eljuttatni!

Felhívjuk figyelmét, amennyiben a megadott határidőig nem jelez vissza, a program nem kerülhet be a 2017. évi rendezvénytervbe.

A rendezvénytervvel és az Adatlappal kapcsolatban további információt Berta István vezető–főtanácsostól kérhet az 563-262-es telefonszámon.

AZ ADATLAPOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. november 18. (péntek) 14:00 óra
(Határidő után beküldött, illetve hiányosan kitöltött adatlapot nem fogadunk el!)

Adatlap letöltése

Kitöltési útmutató letöltése