Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának „Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím, valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és adományozásáról” szóló

többször módosított 15/2003. (IV. 24.) Önk. számú rendelete alapján

 1. évben az alábbi kitüntetésekre várjuk a javaslatokat

  Letölthető ADATLAP

 „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható a városban lakó, a városból elszármazott, a városhoz közvetlenül nem kötődő minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki megfelel a rendelet céljában meghatározott bármilyen feltételnek, illetve a díszpolgári cím adományozására a város önkormányzatának képviselő-testülete alkalmasnak tartja.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TISZTELETBELI POLGÁRA” cím Magyarország határain kívül élő, magát magyarnak valló vagy már ilyen elhalt személy részére adományozható. (A javasolt személy rendelkezzen magyar igazolvánnyal vagy az adott ország hatósága, önkormányzata javaslatával.)

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” díjat az Alapító a város gazdasági, társadalmi, kulturális (művészeti, szellemiség- és hagyományőrző), a város általános fejlesztése (városképi, infrastrukturális, kommunális) területén, valamint a lakosság érdekében, különösen az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban, a szolgáltató tevékenységben közvetlenül vagy közvetve hosszú időn át kiemelkedően végzett példamutató életvitellel kiérdemelt egyéni tevékenység elismerésére alapít.

„DOBÓ SÁNDOR” díjat az Alapító az alkotó és hosszú időn át minőségi nevelő-oktató munkát a város érdekében az óvodai és az alsó fokú oktatásban közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtő óvodapedagógusoknak, tanítóknak vagy az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi közalkalmazottak – tevékenységük elismerésére alapít.

„DR. MOLNÁR ISTVÁN” díjat az Alapító az alkotó és hosszú időn át nevelő-oktató munkát a város érdekében a felső tagozatos általános iskolai, valamint a közép- és felsőfokú oktatásban közvetlenül magas fokú szakmai tudással kifejtő tanintézeti nevelőknek (tanárok) vagy az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi alkalmazottak – valamint újságíróknak, a médiában – írott és elektronikus sajtóban – a város lakosainak hiteles, kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásában végzett tevékenységük elismerésére alapít.

„FAZEKAS GÁBOR” díjat az Alapító az alkotó és hosszú időn át a város lakossága szociális körülményeinek javítása érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtett áldozatos munkát végző szociálpolitikai téren dolgozó köztisztviselőknek, szociális intézményi közalkalmazottaknak, illetve az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő más személyek tevékenysége elismerésére alapít.

 „SOMOSSY BÉLA” díjat az Alapító a város közigazgatásában hosszú időn át magas fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotókészséggel, a közügyek intézésében kifejtett eredményes és humánus szakmai munkával végzett tevékenység elismerésére, a helyi közigazgatásban közvetlenül, vagy közvetve résztvevő személyek (pl. települési képviselő) részére alapítja.

„SILLYE GÁBOR” díjat az Alapító a város gazdaságában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, környezetvédelem) magas fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és alkotókészséggel, eredményességgel a város közvéleménye, illetve az általa képviselt szakma (szakmai szervezetek) által elismerten, hosszú távon kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyek részére alapít.

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” díjat az Alapító a tanulóifjúság eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra ösztönzésére, a szellemi és fizikai képességek fejlesztésére, a fair play szellemének ápolására, a legkiválóbbak méltó elismerésére alapít. Azoknak az általános és középiskolai diákoknak adható, akik egy adott tanévben legalább 4,8-es tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és sportágukban hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek, és versenyeredményeiket sportszövetségek által hitelesíteni tudják. (Adományozható évente 2 korcsoportban – általános iskolai, középiskolai – egy-egy személy részére.)

 „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” díj adományozható az alkotó- és előadóművészetek területén kiemelkedő sikereket elérő, nemzetközi vagy országos megmérettetéseken helytálló, a város hírnevét ezáltal öregbítő huszonhat év alatti hajdúböszörményi fiatalok (általános és középiskolások, főiskolás vagy egyetemista diákok) tevékenységének elismerésére.

 „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT” Emlékérem azoknak az oktatásügyi közalkalmazottaknak és az oktatás területén dolgozó más személyeknek adható, akik legalább 10 éven át áldozatos munkával a város gyermekeinek nevelésében, oktatásában a város közvéleménye előtt is elismerten közvetítették a nemzeti – európai szellemiséget, humán vagy reálműveltséget, kultúrát.

 „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a közigazgatási, egészségügyi és szociálpolitikai téren tevékenységet kifejtő köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak és e területeken dolgozó más személyeknek adható, akik legalább 10 éven át kifejtett áldozatos munkájukkal a város közvéleménye előtt is elismerten elősegítették a város közigazgatásának, közegészségügyi színvonalának emelését, a lakosság szociális körülményeinek javítását.

 „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT” Emlékérem azoknak a helyi gazdaságban (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvédelemben legalább 10 éven át tevékenykedő személyeknek adható, akik szakmai felkészültségükkel párosuló eredményes munkavégzésükkel a város közvéleménye, illetve az általuk képviselt szakma(szakmai szervezetek) által elismerten látják el feladataikat.

 „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Az Alapító ezen emlékérmet a Hajdúböszörményben élő, vagy hajdúböszörményi származású, bármely alkotó- vagy előadó-művészeti ágban országos, esetleg nemzetközi hírnevet szerzett művészek és mesterek, szakmai szervezetek által is elismert, egy pályaszakaszra, vagy egy egész életműre kiterjedő tevékenységének elismerésére alapítja.

Javaslatot kezdeményezhet:

-  a Polgármester,

 • a Képviselő-testület Bizottsága,
 • települési képviselő,
 • politikai párt,
 • országgyűlési képviselő,
 • nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium,
 • gazdálkodó szervezet,
 • egyházi tanács
 • gazdasági kamarák helyi szervezete,
 • költségvetési szerv (intézmény) vezetője,
 • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúböszörményi Tankerület igazgatója,
 • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal hivatalvezetője.


A „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” díj esetében - a fentiekben meghatározottak mellett – javaslatot tehet továbbá szülő, edző, testnevelő tanár, köznevelési intézmény vezetője, nyilvántartásba vett sportegyesület.

A „Hajdúböszörmény Ifjú Művésze” díj esetében - a fentiekben meghatározottak mellett – javaslatot tehet továbbá szülő, szaktanár, művészeti vezető, köznevelési intézmény vezetője, művészeti szakmai szervezet.

A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy részletes életútját, valamint kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják a cím, díj, illetve emlékérem adományozását, a szakmai és érdekképviseleti szervek véleményét, továbbá a „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” díj esetében a sportszövetségek által hitelesített versenyeredményt.

Egy javaslattévő kitüntetésenként/díjanként egy főre tehet javaslatot. Bármelyik kitüntetés – kivételes esetben – elhunyt személynek is adható. A beérkezett ajánlásokról a 2017. június 29-én sorra kerülő ülésén tárgyal a Képviselő-testület. A kitüntetések 2017. szeptember 13-án, a Város Napján kerülnek átadásra.

A javaslatokat 2017. április hó 30-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. Ignáth Szilvia főtanácsos, fszt. 28-as szoba), illetve elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A kitüntetési javaslathoz nyomtatványok a Hatósági Osztályon igényelhetőek, illetve a INNEN letölthető.

Letölthető ADATLAP

Hajdúböszörmény, 2017. április 03.

Koláné Dr. Markó Judit sk.

jegyző