Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 77/2017. (III. 28.) GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján, piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

Téglási u. 62/5. alatt található 43 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 400 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 51.600 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. április 10-én 10.00 órától 10.30 óráig megtekinthető.

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 77/2017. (III. 28.) GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján, szociális alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

Móra F. u. 41/2. alatt található 39 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 290 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év. A lakás 2017. április 12-én 10.00 órától 10.30 óráig megtekinthető.

Móra F. u. 43/1. alatt található 39 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 290 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év. A lakás 2017. április 12-én 10.00 órától 10.30 óráig megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 52-es szoba) átvehető, a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet. A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2017. április 21. napján 10 óráig. A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége. A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. április hónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.