nyilvános pályázat útján Piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja a

4220 Hajdúböszörmény, Arad u. 1. D/4. szám alatt található lakást.

 

A lakás 43 nm-es, összkomfortos.

A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 4 fő

 

A lakásra megállapított bérleti díj: 630,-Ft/m2/hó.

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama_3 év.

Kötelezően fizetendő óvadék összege 81.270,- Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.

 

A lakás 2017. október 17-én 800 órától 830 óráig megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának „az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló” 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendeletvonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.,40-es szoba) átvehető a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.

 

A pályázatokat - a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével - zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2017. október 20. napján 1000 óráig.

 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

 

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. novemberhónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

 

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

 

 


 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

(4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)

 

a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

213/2017. (IX.26.) GFK számú határozata alapján

 

nyilvános pályázat útján

 

Piaci alapon meghatározott lakbér alapján

bérbe adja a

4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 13. I/3. szám alatt található lakást.

 

A lakás 43 nm-es, komfortos.

A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 4 fő

 

A lakásra megállapított bérleti díj: 460,-Ft/m2/hó.

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama_3 év.

Kötelezően fizetendő óvadék összege 59.340,- Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.

 

A lakás 2017. október 10-én 1000 órától 1030 óráig megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának „az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló” 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., 40-es szoba) átvehető a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.

 

A pályázatokat - a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével - zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2017. október 20. napján 1000 óráig.

 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

 

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. november hónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

 

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.