A „Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz” Közalapítvány pályázatot hirdet kimagaslóan tehetséges tanulók egyszeri tanulmányi ösztöndíjára.

Pályázhatnak azok a hajdúböszörményi fiatalok, akik felsőfokú intézményben alap-, vagy mesterképzésben, ill. osztatlan képzésben első diplomát szerzők, illetve PhD hallgatók.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell egy rövid bemutatkozást, a kimagasló teljesítményt igazoló dokumentumok (bizonyítványok, versenyeredmények stb.) másolatát,
két szakember ajánlását, valamint nyilatkozatot a pályázó anyagi helyzetéről.

A közalapítvány azokat a pályázókat támogatja, akik főiskolájuk, egyetemük tantervi követelményeit meghaladó tudományos, vagy művészeti tevékenységükhöz kérik
a támogatást az első tanév befejezése után. Az odaítélésnél a választott területen elért kiemelkedő teljesítmény számít. Egyenlő feltételek mellett előnyben részesül az, aki még nem kapott közalapítványunktól ösztöndíjat, és szociális helyzete jobban indokolja.

Pályázati adatlap igényelhető a Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetési Osztályán (Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1. fszt. 7. szoba), vagy letölthető INNEN.

A pályázatokat a kuratórium címére (Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.) kell eljuttatni.

Benyújtási határidő: 2017. december 01. 12.00 óra