A Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 272/2017. (XI.28.) GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján ...

 Piaci alapon meghatározott lakbér alapján

bérbe adja a

4220 Hajdúböszörmény, Lévay M. u. 7/4. szám alatt található lakást.

 

A lakás 32 nm-es, komfortos.

A lakásba együttesen beköltözők száma maximum: 4 fő

 

A lakásra megállapított bérleti díj: 440,-Ft/m2/hó.

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama_3 év.

Kötelezően fizetendő óvadék összege 42.240,- Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.

 

A lakás 2017. december 11-én 800 órától 830 óráig megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálása Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának „az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló” 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., 40-es szoba) átvehető a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet.

A pályázatokat - a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével - zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2017. december 22. napján 1000 óráig.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. november hónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.