Tisztelt hajdúböszörményi lakosok!

 

Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény preambulumában kinyilvánította, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

Ezen törvény 3.§-ának rendelkezései értelmében a települési önkormányzatok települési értéktárakat hozhatnak létre és Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2013. (VI.20.) Önk. számú határozatával úgy döntött, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével, és vállalta e feladat helyben történő ellátását.

A Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság feladata, hogy azonosítsa a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6.§-ában foglaltaknak megfelelően Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a Hajdúböszörményi Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez, címzett javaslatában. A javaslatot a Korm.rend.1. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes. A Korm.rend. 6.§-a rögzíti, hogy a javaslatnak milyen kötelező tartalmi elemi vannak.

 A bizottság negyedévente ülésezik, döntéseit, javaslatait határozati formában hozza meg.

A bizottság tagjai az alábbi személyek:

Kiss Attila

polgármester

Varjasi Imre

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárának igazgatója

Szekeres Gyula

Hajdúsági Múzeum igazgatója 

Tatár Antal

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola pedagógusa

Dr. Varga Gyula

DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Társadalomtudományi Tanszék, tanszékvezető

Dr. Sári Mihály

nyugalmazott rektorhelyettes, főiskolai tanár

Bodnár Margit

Középkerti Általános Iskola igazgatója

Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

Papp Zsolt László

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanára

 

Varjasi Imre

Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság
elnöke

------------------------------------------

Mellékelt dokumentumok:

 ------------------------------------------

A Hajdúböszörményi Települési Értéktárba felvett értékek fotói:

A Hajdúkerület székháza
 
Hajdúböszörményi csengők
 

Hajdúböszörmény csónak alakú
fejfái a Nyugati temetőbe
Hajdúböszörmény településszerkezete
   
Böszörményi bobajka Böszörményi darunyak
   
Böszörményi dübbencs Káposztás pogácsa
   
Böszörményi lakodalmi béles Böszörményi parasztkifli
   
Ferdinánd tekercs Böszörményi házikenyér
   
Kapros kalács Kenyérlángos
   
Kossuth kifli (hajdúsági hagyomány szerint) Kőtt túrós béles
   
Mákos kukoricamálé Szilvás lepény
Báthory Gábor oklevele Böszörményi festett koporsó
   
Hajdúhetes felvonulás Hajdú katona

Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep

Zeleméri földvár