Pályázati felhívás Kertész László Ösztöndíj adományozására 

Az ösztöndíj célja

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2017/2018. tanévben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karával hallgatói jogviszonyban álló hajdúböszörményi hallgatói részére.

Az ösztöndíj összege:

Havi 20.000,- Ft, mely 2017. szeptemberétől egy tanulmányi évre nyerhetők el és szeptember 1. napjától január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át kerülnek folyósításra. Az ösztöndíjban részesülő hallgatóval Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tanulmányi szerződést köt.

Az ösztöndíj pályázati feltételei:

 • a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar hajdúböszörményi állandó lakhellyel rendelkező hallgatója
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény (tanulmányi átlaga 4,51 feletti)
 • az egyetemen végzett közösségi munka, szakmai, tudományos tevékenység
 • a hallgató nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően Hajdúböszörményben kíván elsődlegesen elhelyezkedni.

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez:

 • a pályázati feltételekben meghatározottak mellett a tanulmányi versenyen, sport-, művészeti vagy kulturális területen elért kiemelkedő teljesítmény, kutatómunkában való részvétel, tudományos publikáció

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. napja. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A beérkezett pályázatokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar rangsorolja és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, minden év augusztus 30. napjáig. A javaslat figyelembevételével az ösztöndíjban részesülő személyről Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, minden év szeptember 30. napjáig 

A pályázatok benyújtásának helye:

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Tanulmányi Osztály, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

 • hallgatói jogviszony igazolás félévenként
 • hajdúböszörményi állandó lakhely igazolása (lakcímkártya másolata)
 • tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két utolsó lezárt félévre vonatkozóan
 • szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról
 • az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott ajánlás, igazolás.

A pályázati adatlap letölthető INNEN!


Pályázati felhívás Dr. Kovács György Ösztöndíj adományozására

Az ösztöndíj célja:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2017/2018. tanévben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karával hallgatói jogviszonyban álló óvodapedagógus szakos nappali tagozatos hallgatója részére.

 Az ösztöndíj összege:

Havi 20.000,- Ft, mely 2017. szeptemberétől egy tanulmányi évre nyerhető el és szeptember 1. napjától január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át kerül folyósításra. Az ösztöndíjban részesülő hallgatóval Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tanulmányi szerződést köt.

 Az ösztöndíj pályázati feltételei:

 • a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának óvodapedagógus szakos nappali tagozatos hallgatója
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény (tanulmányi átlaga 4,51 feletti)
 • kiemelkedő óvodapedagógus gyakorlati teljesítmény, szakmai, tudományos tevékenység
 • a hallgató nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően Hajdúböszörményben kíván elsődlegesen elhelyezkedni.

 A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez:

 • a pályázati feltételekben meghatározottak mellett a tanulmányi versenyen, sport-, művészeti vagy kulturális területen elért kiemelkedő teljesítmény, kutatómunkában való részvétel, tudományos publikáció

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. napja. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A beérkezett pályázatokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar rangsorolja és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, minden év augusztus 30. napjáig.

A javaslat figyelembevételével az ösztöndíjban részesülő személyről Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, minden év szeptember 30. napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye:

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Tanulmányi Osztály, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

 • hallgatói jogviszony igazolás félévenként
 • tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két utolsó lezárt félévre vonatkozóan
 • kiemelkedő gyakorlati teljesítményről igazolás (tereptanári vélemény)
 • szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról
 • az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott ajánlás, igazolás. 

A pályázati adatlap letölthető INNEN!


Az ifjúság területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjóléti, Ifjúsági és Sport bizottsága folyamatos pályázatot hirdet

 a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező ifjúság  területen működő egyesületek, alapítványok számára. Természetvédelmi, illetve sportegyesületek, diáksport egyesületek nem pályázhatnak.

 2017. évben felhasználható keretösszeg: 2.300.000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 250.000 Ft lehet.

A pályázat célja:        Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző, önálló jogi személyiségű ifjúsági szervezetek programjaik megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályázati önerő képzéséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, minden hónap 05-éig

A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Ifjúsági pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára (30-as szoba) lehet benyújtani.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabályzatban meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó működő szervezet, valamint az aláírásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
 2. nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 3. igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról és rendelkezésre állásáról.

A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához saját erő is szükséges, annak meglétét igazolni kell.

Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2016. évi támogatásával határidőre nem számolt el.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám –30-as szoba), illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tarcsai Edit előadó ad (( +36 52/563-230).

Letölthető nyomtatvány: 

Pályázati adatlap

Pályázati Szabályzat


Diáksport területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága folyamatos pályázatot hirdet

a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező diáksport egyesületek részére

Felhasználható keretösszeg: 1.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 200.000,- Ft lehet.

A pályázat célja: Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző nevelési, oktatási intézmények diáksport programjainak megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályázati önerő képzéséhez.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, minden hónap 05-éig

A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Diáksport pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 30-as szobába lehet benyújtani.

A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással együtt kell benyújtani.

Támogatási szerződés megkötésére csak azon szervezettel kerülhet sor, amely a támogatás megítélését követően igazolja, hogy semminemű államháztartási vagy annak alrendszereibe való köztartozása nincs.

Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2016. évi támogatásával határidőre nem számolt el.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám - 30-as szoba).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tarcsai Edit előadó ad (( +36 52/563-230).

A pályázat nem kerül nyilvános kihirdetésre. A pályázati felhívásról értesítünk valamennyi intézményt.

Letölthető nyomtatvány: 

pályázati adatlap

Pályázati Szabályzat