Emberi Erőforrások Minisztere

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tantárgynak megfelelő művész szakképzettség,

•         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt

•   megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06/52-550-246 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1541/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

•         Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására."


 

Emberi Erőforrások Minisztere

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Középkerti Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Erdély utca 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.

•         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt

•         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06/52-550-246 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1540/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

•         Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Középkerti Általános Iskola intézményvezetői beosztására."

 


 

Emberi Erőforrások Minisztere

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

•         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt

•       megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•         magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt RiczuJuliánna igazgatási vezető nyújt, a 06/52-550-246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1538/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje:A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

•         Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium intézményvezetői beosztására."

 


Emberi Erőforrások Minisztere

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•      Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári végzettség és pedagógus szakvizsga, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

•     pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•      cselekvőképesség

•       büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltása hatálya alatt

•     megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•      pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•       magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•     a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna igazgatási vezető nyújt, a 06/52-550-246 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1542/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

•         Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium intézményvezetői beosztására."