Fórizs László, alpolgármester

Sőrés István, alpolgármester

 

Önéletrajz

1961. március 8-án születtem Hajdúböszörményben. Családi állapotom nős, 2 leányom van, az idősebbik ruhaipari mérnök, a fiatalabbik a Corvinus Egyetem mesterképzésén utolsó éves hallgató. Feleségem a helyi Középkerti Általános Iskolában tanító.

Általános iskolai tanulmányaimat Hajdúböszörményben kezdtem. A 8. osztály elvégzése után a helyi Bocskai István Gimnáziumba jelentkeztem továbbtanulni, ahol 1979-ben érettségiztem le. Majd jelentkeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakára, 1983-ban kaptam meg a magyar-történelem szakos tanári diplomámat. Ez év augusztus 16-ától az akkori 5. Sz. Általános Iskolában helyezkedtem el, ahol mindkét szakomat tanítottam. Munkámat mindig igyekeztem becsülettel elvégezni, nagy hangsúlyt fektettem a szakmai továbbképzésemre is. 1989-ben könyvtáros kiegészítő szakkollégiumot végeztem el a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. 1992. augusztus 1-jétől kineveztek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjévé. Ezt a feladatot 1997-ig végeztem, majd 2004. szeptember 12-éig a Hajdú 97’ Kft ügyvezető igazgatója voltam. A szakmai megújulás itt is fontos volt számomra, s 1998-ban felsőfokú vendéglátó-menedzseri képesítést szereztem. 2004 tavaszán Hajdúböszörmény Város Képviselő-testülete meghirdette a Zeleméry László Általános Iskola magasabb vezetői állását, s 2004. szeptember 13-ai hatállyal kineveztek az intézmény élére. Itt rengeteg munka várt rám, ezeket igyekeztem legjobb tudásom szerint elvégezni. Úgy gondolom, sikerült jó kapcsolatot kialakítani mindenkivel, az itt élő emberek elfogadtak. Tudták, hogy amit tettem, azt értük, a gyerekeikért tettem. Legnagyobb sikeremnek tartom, hogy az elmúlt 10évben sikerült az iskolát korszerűsíteni, megteremtettük az oktatás feltételeit, új módszereket vezettünk be, melyeket a szülők, a gyerekek, a kollégák is eredményesnek tartottak. A sok kedvezőtlen körülmény ellenére kitartó, következetes munkával sikerült a skatulyából is kitörnünk, s lassan a szülők véleménye is pozitívra változott.

A szakmai továbbképzésemet továbbra is kiemelten kezeltem igazgatóságom alatt, s 2006-2007 között elvégeztem a közoktatási vezető szakot a Corvinus Egyetemen, a továbbképzések aktív résztvevője voltam.

Különösen nagy sikereket értünk el a sport területén, ahol nemzetközi, országos, megyei és városi helyezéseket hoztak el tanítványaink. A kisiskolák országos bajnokságán rendre az első 6 helyezett között végeztünk. Mint intézményvezető maximális támogatást biztosítottam a gyerekek sportversenyeken való részvételéhez, ugyanis a siker motiválta őket a tanulásban, magatartásukon is megfigyelhető volt a pozitív változás.

Valószínűleg kis iskolánk sporteredményei kelthették fel a Magyar Testnevelők Országos Egyesületének figyelmét is, s ezért 2008 decemberében az iskolai sport támogatása, az olimpiai eszmeiség terjesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységemért Arany Érdemérmet vehettem át. Ez az elismerés is arra ösztökélt, hogy a jövőben még többet tegyek a gyerekek egészséges életre nevelése érdekében.

2006 októberétől egyéni képviselője vagyok Hajdúböszörmény 6-os választókerületének, immáron a 3. képviselői ciklusomat kezdtem meg. A Képviselőtestület 2014. október 22-én Polgármester úr javaslatára alpolgármesternek választott. Új munkakörömben a közoktatásért, a kultúráért, a civil-és társadalmi kapcsolatokért vagyok felelős. Társadalmi megbízatásként felügyelőbizottsági tagja vagyok az Alföld Szakképzőnek, elnöke a Baráti Kör Újrónafőért Egyesületnek.

Sőrés István