2018.
 
Hírdetmény földtulajdonosi gyűlés
Hírdetmény Kapus Jánosné
Hírdetmény Gál János
80 órás tanfolyam Debrecenben
Hírdetmény Balogh Zsolt
Hírdetmény 09-901650-112 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség pénzügyi beszámolója
Hírdetmény Beíratkozás általános iskola 1. évfolyamára
Hírdetmény Molnár Sándor Henrik
Hírdetmény Balogh Ferenc
Hírdetmény Löki Róza
földtulajdonosi gyűlés összehívása 2018.03.30
földtulajdonosi gyűlés összehívása 2018.04.21
Hírdetmény Tóth Zsigmondné
Ingatlanárverési Hírdetmény Apafi u. 111.
Ingatlanárverési Hírdetmény 1.
Ingatlanárverési Hírdetmény 2.
Ingatlanárverési Hírdetmény 3.
Ingatlanárverési Hírdetmény 4.
09-901580 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlése
09-901590 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösség gyűlése

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 185/2017. (VIII. 03.) R. GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján, piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

13 vértanú u. 2. I/5. alatt található 34 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 3 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 460 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 46.920 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 11-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Újfehértói u. 9/10. alatt található 47 m2-es összkomfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 630 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 88.830 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 22-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Karap F. u. 2. I/1. alatt található 54 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 460 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 74.520 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 14-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Arad u. 1. D/2. alatt található 45 m2-es összkomfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 630 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 85.050 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 18-án 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Attila u. 7. IV/14. alatt található 54 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 460 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 74.520 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 24-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 186/2017. (VIII. 03.) R.GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján, szociális alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

Móra F. u. 39/3. alatt található 39 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 290 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év. A lakás 2017. augusztus 14-én 15.00 órától 15.30 óráig megtekinthető.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 40-es szoba) átvehető, a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet. A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2017. augusztus 25. napján 10 óráig. A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége. A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. szeptember hónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.