Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 185/2017. (VIII. 03.) R. GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján, piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

13 vértanú u. 2. I/5. alatt található 34 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 3 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 460 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 46.920 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 11-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Újfehértói u. 9/10. alatt található 47 m2-es összkomfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 630 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 88.830 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 22-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Karap F. u. 2. I/1. alatt található 54 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 460 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 74.520 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 14-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Arad u. 1. D/2. alatt található 45 m2-es összkomfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 630 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 85.050 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 18-án 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Attila u. 7. IV/14. alatt található 54 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 5 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 460 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtarta­ma: 3 év. Kötelezően fizetendő óvadék összege 74.520 Ft, melyet a lakásbérleti szerződés megkötésekor kell megfizetni a bérbeadó részére.  A lakás 2017. augusztus 24-én 9.00 órától 9.30 óráig megtekinthető.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 186/2017. (VIII. 03.) R.GFK számú határozata alapján nyilvános pályázat útján, szociális alapon meghatározott lakbér alapján bérbe adja az:

Móra F. u. 39/3. alatt található 39 m2-es komfortos lakást. A lakásba együttesen beköltözők száma maximum 4 fő. A lakásra megállapított bérleti díj: 290 Ft/m2/hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év. A lakás 2017. augusztus 14-én 15.00 órától 15.30 óráig megtekinthető.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai szerint valamint a rendelet 1. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik. Érvényesen pályázni csak a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 40-es szoba) átvehető, a hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet. A pályázatokat – a pályázati jogcím, és a megpályázott lakás címének megjelölésével – zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) központi iktatójába (földszint 21-es szoba) 2017. augusztus 25. napján 10 óráig. A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége. A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. szeptember hónapban (a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság soron következő rendes ülésén) kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.