osztályvezető: Nyakas Tibor

 

Osztályvezető bemutatkozása:

 

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági Agrármérnök szak nappali tagozatán végeztem, ahol 2006-ban vehettem át diplomámat. A közigazgatásban gazdasági területen 2009-óta folyamatosan dolgozom. 2010-ben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar gazdasági szakember képzésben jogi szakokleveles diplomát szereztem. Hajdúböszörményben 2017. novemberétől vezetem a Gazdálkodási Osztályt. 

 

A Gazdálkodási Osztály költségvetési szerv működéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan működés és gazdálkodás biztosításáért felelős szervezeti egység.

Az Osztály ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a helyi adóztatással, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

A vonatkozó központi jogszabályok figyelembevételével, valamint a helyi sajátosságok alapján az elvégzendő feladatokat részletesen meghatározza a szervezeti egység által készített ügyrend, valamint a vezetők és a szervezeti egység pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó felelős alkalmazottak munkaköri leírásai. 

 

 

szoba

telefon

 

Gazdálkodási

 Osztály

43

563-243

Nyakas Tibor osztályvezető

44

563-244

Fejes Ildikó ügykezelő

45

563-245

Darócziné Móricz Erika csoportvezető

46

563-246

Cs. Tóth Anita Judit

Marjainé Barkó Erzsébet

Nagyné Bodnár Julianna

47

563-247

Töviskesné Szabó Andrea

Vinczéné Erdős Anikó Tünde

48

563-248

Mészáros Antalné

Szászi Csabáné

47-48

563-258

ADÓCSOPORT

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN HÍVHATÓ

49

563-249

Kelemen Judit csoportvezető

50

563-250

Hőgyéné Nagy Ildikó

Tóthné Balogh Zsuzsanna

50

563-205

Kissné Nagy Mária

Vargáné Péter Róza

51

563-251

Ludánszki Mária

 

Bevallás - helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségről

Letölthető nyomtatvány

Méltányossági adatlapok

Építményadó

Magánszemély kommunális adó

Idegenforgalmi adó