Osztályvezető: Tóth Tamás


A Városfejlesztési és Műszaki Osztály dolgozói és elérhetőségei:

 

 Név

Iroda

Telefon

E- mail

Tóth Tamás
osztályvezető

fszt. 6. iroda

52/563-206

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rácz Gábor
építésügyi ügyintéző

fszt. 16. iroda

52/563-216

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bődiné Takács Éva
építésügyi ügyintéző

fszt. 16. iroda

52/563-216

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Péterné Varga Éva
ügykezelő

fszt. 7. iroda

52/563-207

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elek Sándor András
vízügyi városüzemeltetési ügyintéző

fszt. 8. iroda

52/563-208

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mező Imre
közlekedési városüzemeltetési ügyintéző

fszt. 8. iroda

52/563-208

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Lévai Antal
csoportvezető

fszt. 9. iroda

52/563-209

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sóvágó Judit
városüzemeltetési ügyintéző

(zöldfelület gazdálkodási feladatok)

fszt. 10. iroda

52/563-210

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Móricz Anikó
környezetvédelmi, városüzemeltetési ügyintéző

fszt. 10. iroda

52/563-210

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabó Valéria
városüzemeltetési ügyintéző

(közterület-használat, mezőőri járulék)

fszt. 11. iroda

52/563-211

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Molnár Imre
közterület-felügyelő közbiztonsági referens

fszt. 12. iroda

52/563-212

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth István
közterület-felügyelő

fszt. 12. iroda

52/563-212

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Matuz György
közterület-felügyelő

fszt. 12. iroda

52/563-212

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gajdán Viktor
csoportvezető

fszt. 19. iroda

52/563-219

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Uzonyi-Tóth Anita
pályázati referens

fszt. 18. iroda

52/563-218

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fekete Krisztina
pályázati referens

fszt. 18. iroda

52/563-218

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Ügyfélfogadás:

 Hétfő: 800 – 1200                  Szerda: 800 – 1630                Péntek: 800 – 1200

 

Városfejlesztési és Műszaki Osztály feladatai:

Hatósági feladatok:

-           Gyakorolja az első fokú építési hatósági feladat- és hatásköröket.

-           Végzi az engedélyezéssel kapcsolatos hatósági, műszaki nyilvántartási feladatokat.

-           Vezeti a lakásépítésekkel kapcsolatos nyilvántartást és adatszolgáltatást.

-           A kormányhivatal kijelölése alapján ellátja más településeknél az I. fokú hatósági feladatokat.

 

Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

 • Ellátja a jegyző polgári védelemmel kapcsolatos feladat és hatásköreit.
 • Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának végzésében.
 • Ellátja a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek szakmai kontrolljában közreműködés.
 • Az osztály feladatkörébe tartozó szerződések elkészítése, aláírásra történő előkészítése.
 • Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagyott beruházási keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. Az osztály feladatellátásával kapcsolatos költségvetés hosszú távú prognosztizálása, a fejlesztési elképzelések megfogalmazása, az éves költségvetés elkészítésében való aktív közreműködés.
 • Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés az osztály feladatkörét érintően.
 • Részt vesz komplex felügyeleti vizsgálatokban és eseti célvizsgálatokban.

 

Városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • Települési önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó pályázati lehetőségek feltárása, a pályázatok előkészítése, hazai és az Európai Unió által finanszírozott projektek menedzselése.
 • Szakmai szervezetekkel és gazdasági kamarákkal, regionális fejlesztési ügynökségekkel való kapcsolattartás és együttműködés kialakításának előkészítése.
 • Fejlesztési projektek előkészítése, partnerek felkutatása, a közös pályázatok előkészítésében való együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés műszaki tartalom meghatározásában.
 • Települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, a közös pályázati lehetőségek feltárása, együttműködési megállapodások előkészítése és a végrehajtásban való közreműködés.
 • Projektek megvalósításában közreműködő szerződő partnerekkel való együttműködés és kapcsolattartás, a projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolásokban közreműködés, dokumentálási, adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Az Önkormányzat közép- és rövid távú beruházási programjai, tervei elkészítésében való közreműködés.
 • Támogatási szerződések szerinti támogatások lehívása és elszámolása.
 • Az osztály hatáskörébe tartozó beruházások, felújítások terveinek elkészíttetése (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez), az osztály hatáskörébe tartozó feladatok műszaki ellenőrzésének koordinálása műszaki ellenőrök közreműködésével.
 • Beruházások üzembe helyezése, beruházási statisztikai jelentések készítése együttműködve a Gazdálkodási Osztállyal.

 

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

 • Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése.
 • Ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással, környezetvédelemmel és növényvédelemmel összefüggő hatósági és egyéb feladatokat.
 • Gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállításról.
 • Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenőrzi a szemétszállítást. Elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását.
 • Koordinálja a közfoglalkoztatást.
 • Részt vesz a környezet– és természetvédelmi feladatok ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel.
 • Ellátja a zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezését, mezőőri járulék kivetését.
 • Végzi az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a Gyepmesteri telep működésének felügyeletét.
 • Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozását, kezelését.
 • Ellátja a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendőket (használatba adás, hasznosítás, szerződéskötés)
 • Ellátja a „közterület-felügyeletről” szóló 1999. évi LXIII. törvényben, a 43/1999.(XI.26.) BM rendeletben és a 10/2000. (II.23.) BM rendeletben előírtakat.

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK