(Polgármesteri közvetlen irányítás alá tartozó feladat)

 

 Dr. Lovas Tamás városi főorvos telefonszáma: 52/563-223

Városi főorvos ügyfélfogadása:

Hétfő –péntek: 800 – 1200 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal fsz. 23-as iroda

 

  • Szakmai kérdésben kérésre véleményt nyilvánít.
  • Előkészíti a különböző – Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó – megállapodásokat, a vállalkozásban működtetett egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos szerződéseket.
  • Ellenőrzi a megállapodásokban foglaltak betartását, melyről időszakonként jelentést készít.
  • Az önkormányzati egészségügyi létesítmények fenntartására, fejlesztésére, működtetésére és a városban folyó egészségügyi tevékenységgel foglalkozó szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás módjára, költségvetési nagyságrendjére ajánlásokat dolgoz ki.
  • Figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát, annak megóvására javaslatot tesz.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi ellátásának alakulását, és az egészségügyi ellátás fejlesztését.
  • Közreműködik az egészségügyi intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében.