(Polgármesteri közvetlen irányítás alá tartozó feladat)

 

Polgármesteri referens: Berta István

 A Kabinet elérhetősége:

 Név

Iroda

Telefon

E- mail

 Berta István 
 polgármesteri referens

 I. em.62. iroda

52/563-262

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  sajtóreferens

 I. em. 63. iroda

52/563-263

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 ügyviteli alkalmazott

 I. em. 59. iroda

52/563-259

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Polgármesteri Kabinet a polgármester munkáját segítő tanácsadó, véleményező szerv, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik az alábbi összetétellel:

- polgármester, alpolgármesterek,

- jegyző, aljegyző,

- gazdálkodási osztályvezető,

- városfejlesztési és műszaki osztályvezető,

- a koordinálással megbízott városfejlesztési pályázatíró,

- jogi ügyintéző,

- nemzetközi kapcsolatokért és városi rendezvényekért felelős referens,

- városi főépítész

- Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

A kabinet működését a Jogi és Igazgatási Osztály koordinálja.

 

Nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények

 • Érvényesíti az Önkormányzat művelődési célkitűzéseit. Előkészíti és szervezi a városi megemlékezéseket, és kapcsolatot tart a testvérvárosokkal.
 • Segíti a városi rendezvények szervezésével összefüggő teendőket.
 • Szervezi az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ügyeit érintő sajtótájékoztatókat, a lakosság tájékoztatását a Városi Televízióban, a Szabadhajdú hetilapban, a hajduboszormeny.hu honlapon és egyéb, helyben szokásos módon.

 

 

 

 

Pályázat helyi kiadványok támogatására

 2016.

 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet Hajdúböszörmény város kulturális életét gazdagító, kiemelt értéket képviselő helyi kiadványok megjelenésének támogatására.

 1. A pályázat célja

Hajdúböszörmény város bemutatását szolgáló történelmi, néprajzi, irodalmi, művészeti (egyéb kulturális), gazdasági jellegű, nyomdai (elektronikus-) úton vagy hang (kép-) rögzítéssel előállított kiadványok megjelenésének támogatása.


 1. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a pályázatra elkülönített összeg: 2 millió forint.

 

 1. A támogatottak köre

  3.1 Pályázatot nyújthat be:
 2. Hajdúböszörményi székhelyű 2011. január 1. előtt jogerősen bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok.
 3. Hajdúböszörményi illetőségű (állandó lakcímen bejelentett lakos) magánszemély
 4. Hajdúböszörményi oktatási és nevelési intézmények, közművelődési- illetve közgyűjteményi feladatot ellátó intézmények, szervezetek


           3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:

 1. pártok,
 2. párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesület

 

           3.3. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet és magánszemély, amely

 1. a korábbi támogatás felhasználását nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint végezete el
 2. nem számolt el határidőre a támogatási összeggel

 

             3.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 1. A pályázatban be kell mutatni:
 • a kiadvány formátumát (méret, oldalszám, fénykép, melléklet)
 • a kiadvány tematikáját, tartalmi értékeit
 • a megjelenés példányszámát, tervezett eladási árát
 • 1 db kiadói, nyomdai árajánlatot
 • részletes költségvetést, annak szöveges indoklását
 • a terjesztés módját, körét;
 • pályázó szakmai referenciáit
 • szerzői jogdíjat.

      A pályázathoz a kitöltött pályázati adatlapot csatolni kell, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 62. sz. szobájában.

 

 1.  A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke


        A támogatás 2016. április 1. és 2016. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott           vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi      
        teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

 

 1. Egyéb feltételek:
  1. A támogatás odaítélésnek feltétele a pályázati önerő megléte.
  2. Egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg: 600.000 Ft.

 1. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai


      Előnyt élveznek azok a szervezetek és magánszemélyek, akik:

 • kiadványukban bemutatják Hajdúböszörmény értékeit, történetét: múltját és jelenét
 • hiánypótló kiadványnak tekinthető

       Az elbírálásnál előnyt jelent a már elkészült kézirat csatolt másolata.

       A pályázó eleget tesz Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a „kiadványok támogatásáról” szóló 151/2009. (IV.30.) Önk. számú határozattal elfogadott és a 26/2010. (I.28.) Önk.        számú határozattal módosított szabályzat  7.- 8. §-ában foglaltaknak.

       A pályázatok elbírálásáról Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Oktatási és Művelődési Bizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

 1. Szerződéskötés
  A nyertes pályázókkal Hajdúböszörmény Város Önkormányzata képviseletében Hajdúböszörmény Város Polgármestere támogatási szerződést köt. Az elnyert támogatási összeg az elszámolás határidejéig használható fel. Az elnyert összeg csak a pályázati célra, illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel, a 2016. január31-ig fel nem használt támogatási összeget év végén az önkormányzatnak vissza kell utalni.


          A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

 1. A támogatás folyósítása

           A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15              napon belül kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.

 1. A pályázat beadásának határideje: Folyamatos, minden hónap 05-éig

           Végső határidő: 2016. november 30.

 1. A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

       A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be!
       Az adatlapot és a pályázati anyagot pontosan kitöltve az alábbi címre kell eljuttatni:

       Polgármesteri Hivatal (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) vagy leadható az Polgármesteri Hivatal Iktatójába (földszint 21. sz. iroda)

       Melléklet: Pályázati Adatlap